logo i branding

Czym jest identyfikacja wizualna

Wizerunek graficzny firmy jest integralna częścią obrazu firmy wpływającym na jej tożsamość i postrzeganie przez odbiorców i kontrahentów. Identyfikacja wizualna decyduje o wartości rynkowej firmy i produktu, a umiejętne zarządzanie nią stanowi podstawę w zaistnieniu i odniesieniu sukcesu na rynku. O tym, jak będzie postrzegana Twoja firma przez odbiorców i kontrahentów w duzej mierze decyduje system identyfikacji wizualnej. Czym wiec jest i dlaczego jest tak istotna w kreowaniu wizerunku firmy na rynku? Pod pojęciem identyfikacji wizualnej firmy określamy ogól symboli i zachowań stosowanych w firmie, których celem jest spójna identyfikacja i wyróżnienie marki na rynku. Ludzie są w większości wzrokowcami dlatego to, co widza niejednokrotnie ma większy wpływ na odbiór i postrzeganie firmy/produktu niż to, co może przekazać nawet najlepszy przedstawiciel handlowy.

Firma bez logo jak człowiek bez twarzy

Najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej firmy jest jej znak firmowy czyli logo/logotyp. Stanowi on podstawę całej identyfikacji wizualnej, symbolizuje wszystko czym jest firma/produkt obecnie, a także czym będzie w przyszłości. Logo, aby mogło spełniać swoje funkcje powinno byc zaprojektowane w sposób przemyślany i staranny, powinno być wiernie odtwarzane w róznych technikach druku i skalach niezależnie czy będzie ono widnieć na wizytówce czy na samolocie.

Logo/logotyp stanowi fundament dla dalszego procesu całościowej identyfikacji, to na jego podstawie tworzy sie pozostałe elementy jak: wizytówki, papier firmowy , druki , foldery, szyldy i inne nosniki reklamy.

Jednolity system identyfikacji wizualnej w oparciu o elementy charakteryzujące takie jak: logotyp, kolorystyka i typografia kreuje styl, z którym będzie utożsamiana firma lub produkt. Wzbudza zaufanie wśród odbiorców i kontrahentów co bezpośrednio przekłada sie na kształtowanie marki na rynku. Do podstawowych celów identyfikacji wizualnej zaliczamy: wywołanie zainteresowania, przyciąganie uwagi, odróżnienie od konkurencji, oryginalność oraz przyciągnięcie klientów. Identyfikacja wizualna powinna być przeprowadzona w sposób przemyślany, odpowiadać specyfice firmy, cechować sie oryginalnością, przyciągać uwagę, kształtować i utrwalać pozytywne wrażenie.


Wydawnictwo Strefa Kursów